Privacy statement

Wij respecteren uw privacy!

De FIXX Group gevestigd te Muizen, Wupstraat 15 gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. FIXX Recruitment houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In het kader van onze hoofddoelstelling, de meest geschikte personen/werkzoekende bij de juiste werkgever inzetten zodat zij zich hier ten volle professioneel kunnen ontplooien, gaan wij regelmatig om met persoonsgegevens.

 

U bent op zoek naar een nieuwe job;

Als werkzoekende worden uw persoonsgegevens zoals naam, adres, contactgegevens, geboortegegevens, burgerlijke staat, geslacht , CV en professionele en persoonlijke realisaties en interesses, geregistreerd bij de FIXX Group.

Deze gegevens hebben we gekregen doordat wij u gecontacteerd hebben of door uw registratie op onze website. Op dat moment vragen wij u en geeft u uw expliciete toestemming aan de FIXX Group om deze gegevens te gebruiken om voor u een gepaste job te vinden en u verder te informeren over onze uitgebreide dienstverlening.

De FIXX Group zal uw persoonsgegevens niet doorsturen behalve voor bovenstaande doeleinden.

Uw gegevens worden 5 jaar bijgehouden na het laatste contact, tenzij u aangeeft dat u uw gegevens eerder wenst te verwijderen. U krijgt een bericht van ons om deze termijn desgewenst te verlengen.

 

U bent een bedrijf dat (af en toe) op zoek is naar een nieuwe collega;

Als bedrijf bent u regelmatig op zoek naar uitstekende werknemers.

Wij hebben uw gegevens verkregen omdat ze publiek beschikbaar zijn of omdat u ons op een bepaald moment de opdracht hebt gegeven naar één of meerdere kandidaten op zoek te gaan.

De FIXX GROUP heeft hierdoor uw naam, contactgegevens zoals werkadres, telefoonnummer of emailadres en titel opgeslagen in ons klantenbestand.

Wij vinden het in uw en ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van voor u gekwalificeerde werkzoekenden en van onze uitgebreide dienstverlening. Uw gegevens zijn toegankelijk voor onze consulenten en worden enkel gebruikt in het kader van bovenstaande doelstellingen.

Wij houden uw gegevens bij zolang er een contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichting is.

 

Uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligd IT platform en zijn raadpleegbaar door onze recruiters. De FIXX Group heeft de nodige administratieve, fysische en technologische middelen ingezet om uw privacy te garanderen. Dit platform wordt beheerd en geoptimaliseerd samen met een aantal derde partijen.

Met al deze derde partijen heeft de FIXX Group een overeenkomst gesloten teneinde steeds uw privacy te garanderen.

Uw gegevens verlaten in geen geval het Europees grondgebied.

 

Uw rechten als persoon

U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, aan te passen en het recht om niet meer gecontacteerd te worden of zelfs verwijderd te worden uit onze bestanden, zolang er geen contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen zijn die ons hierin tegenhouden. Dit kan u doen bij ieder contact met één van onze recruiters of bij Anne-Sophie Mannekens via info@fixxrecruitment.be of per post naar de hoofdzetel. Wupstraat 15,2812 Muizen.